تور هوایی مشهد از اصفهان

  • تور های هوایی مشهد از اصفهان با قیمت ارزان با بهترین کیفیت هتل و پرواز برنامه ریزی شده است، به طوری که با انتخاب هر تور، کیفیت آن حفظ شده است.با اطمینان کامل خرید کنید.

  • انتخاب تور هوایی مشهد از اصفهان با بهترین ساعت پروازی و بهترین انتخاب هتل مناسب با وضعیت قیمتی مختلف ارائه شده است.

  • تور مشهد را از لیست زیر با امکان مقایسه کیفیت و قیمت انواع هتل آپارتمان و هتل های دو ستاره مشهد، هتل های سه ستاره مشهد، هتل های چهار ستاره مشهد و هتل های پنج ستاره مشهد، با اطمینان انتخاب نمایید.

  • جستجو و رزرو آنلاین تور مشهد

  • رزرو آنلاین تور اقساطی مشهد همراه با جزئیات

 • آنچه در این صفحه میبینید:

   

  • لیست پکیج های تور هوایی مشهد از اصفهان
  • به صرفه ترین تور هوایی مشهد از اصفهان را چگونه انتخاب کنید
  • آنچه ما به شما برای خرید تور مشهد پیشنهاد میکنیم
  • مشاوره تلفنی تور هوایی مشهد از اصفهان : 05131993

  مشاهده و رزرو آنلاین تورهای هوایی مشهد از اصفهان : (کلیک کنید)

لیست پکیج های تور هوایی مشهد از اصفهان

تور هوایی مشهد از اصفهان 2 شب و 3 روز

درجه هتلمدت تورزمان برگزاری تورشروع قیمت از:مشاهده لیست هتل ها
هتل آپارتمان2 شب و 3 روزهمه روزه2/342/200 توماننمایش
هتل های یک ستاره *2 شب و 3 روزهمه روزه2/402/200 توماننمایش
هتل های دو ستاره **2 شب و 3 روزهمه روزه2/422/200 توماننمایش
هتل های سه ستاره ***2 شب و 3 روزهمه روزه2/542/200 توماننمایش
هتل های چهار ستاره ****2 شب و 3 روزهمه روزه2/772/200 توماننمایش
هتل های پنج ستاره *****2 شب و 3 روزهمه روزه3/342/200 توماننمایش

تور هوایی مشهد از اصفهان 3 شب و 4 روز

درجه هتلمدت تورزمان برگزاری تورشروع قیمت از:مشاهده لیست هتل ها
هتل آپارتمان3 شب و 4 روزهمه روزه2/491/000 توماننمایش
هتل های یک ستاره *3 شب و 4 روزهمه روزه2/581/000 توماننمایش
هتل های دو ستاره **3 شب و 4 روزهمه روزه2/611/000 توماننمایش
هتل های سه ستاره ***3 شب و 4 روزهمه روزه2/791/000 توماننمایش
هتل های چهار ستاره ****3 شب و 4 روزهمه روزه3/136/000 توماننمایش
هتل های پنج ستاره *****3 شب و 4 روزهمه روزه3/991/000 توماننمایش

تور هوایی مشهد از اصفهان 4 شب و 5 روز

درجه هتلمدت تورزمان برگزاری تورشروع قیمت از:مشاهده لیست هتل ها
هتل آپارتمان4 شب و 5 روزهمه روزه2/662/200توماننمایش
هتل های یک ستاره *4 شب و 5 روزهمه روزه2/782/200 توماننمایش
هتل های دو ستاره **4 شب و 5 روزهمه روزه2/822/200 توماننمایش
هتل های سه ستاره ***4 شب و 5 روزهمه روزه3/062/200 توماننمایش
هتل های چهار ستاره ****4 شب و 5 روزهمه روزه3/522/200 توماننمایش
هتل های پنج ستاره *****4 شب و 5 روزهمه روزه4/662/200 توماننمایش

تور مشهد زمینی و هوایی ( اقتصادی و به صرفه )

تور مشهد زمینی و هوایی ( اقتصادی و به صرفه )

2 شب و 3 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور مشهد زمینی و هوایی ( اقتصادی و به صرفه )

3 شب و 4 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور مشهد زمینی و هوایی ( اقتصادی و به صرفه )

4 شب و 5 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور مشهد زمینی و هوایی ( پیشنهادی )

تور مشهد زمینی و هوایی ( پیشنهادی )

2 شب و 3 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور مشهد زمینی و هوایی ( پیشنهادی )

3 شب و 4 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور مشهد زمینی و هوایی ( پیشنهادی )

4 شب و 5 روز

درجه هتلزمان تورنوع سفرمشاهده لیست پکیج تور
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتزمینی
هتل آپارتمانهفته آخر اردیبهشتهوایی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادزمینی
هتل های دو ستاره **هفته اول خردادهوایی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادزمینی
هتل های سه ستاره ***
هفته دوم خردادهوایی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادزمینی
هتل های چهار ستاره ****هفته سوم خردادهوایی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادزمینی
هتل های پنج ستاره *****هفته چهارم خردادهوایی

تور هوایی مشهد از اصفهان

 

 • درباره ی مشهد چه میدانید ؟

سفر به شهر زیارتی مشهد در برنامه ریزی سفر اکثر ایرانیان وجود دارد اما خوب است بدانید مشهد تنها به واسطه ی حرم نیست که مقصدی ایده آل برای سفر انتخاب شده است. وجود بازار های کم نظیر ، چندین پارک آبی ، مراکز تفریحی و … به جذابیت تور های مشهد می افزاید. همچنین میتوانید از طبیعت ییلاقی اطراف مشهد استفاده کنید تا بیش تر از قبل طفدار این شهر زیبا شوید. در ادامه به مکان های گردشگری شهر مشهد اشاره شده است.

 • تور هوایی مشهد

اگرچه مقداری افزایش قیمت در تور های هوایی نسبت به زمینی وجود دارد ولی در نظر بیرید که زمان مسافت راه را به حداقل می رساند و میتوانید سفر راحت و بی دغدغه ای  را تجربه کنید. همچنین می توانید برای تمام روز های سفر خود در مشهد برنامه ریزی کنید و از مکان های دیدنی و گردشگری مشهد لذت ببرید.

که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

شهر مشهد از آنجایی که جایگاه مناسبی از نظر گردشگری در کشور ما دارد ، همیشه در سفرهایی که به آن ختم می شود ، از بهترین هواپیما های موجود استفاده میگردد . تهران بالغ بر 20 پرواز در طول روز به مشهد دارد به همین دلیل مسافران عزیز تهرانی می توانند تور مشهد از تهران را در ساعات مد نظر به راحتی از آژانس معین درباری رزرو نمایید.

 • بهترین زمان برای سفر هوایی به مشهد ، چه زمانی است؟

از جمله معضلاتی که تمام مسافران تور مشهد با آن مواجه هستند ، زمان سفر است. نمیتوان بهترین زمان را برای کسی مشخص کرد ولی ما بهترین زمان های سفر به مشهد مقدس را دسته بندی کرده ایم که با توجه به علایق خود انتخاب کنید تا سفری دلنشین را تجربه کنید.

اگر خلوتی شهر مشهد برای شما مهم ترین نکته است باید توجه داشته باشید که

 • بالا ترین حجم سفر ها به مشهد در تعطیلات رسمی (نوروز) و روز های مناسبتی است و برای بهره وری بهتر از این ایام پیشنهاد می کنیم حتما چند هفته قبل برنامه ریزی های سفر خود را داشته باشید تا بهترین پرواز و هتل را رزرو کنید.

در سایت معین درباری تور مشهد از تهران را می توانید با نازل ترین قیمت رزرو کنید.

 • اگر فرزند محصل ندارید بهترین زمان سفر از نظر خلوتی مهر ماه است که علاوه بر خلوتی شهر ، از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است.

 

 • آيا تور مشهد را تنها به سفر زيارتي

 • ميشناسيد؟ (مکان های دیدنی مشهد )

مشهد از مهم ترین قطب های گردشگری ایران است که سالیانه میزبان هزاران زائر و گردشگر داخلی و خارجی است. اساسی ترین دلیل سفر به مشهد مقدس وجود بارگاه امام رضا (ع) می باشد ، خوب است در کنار زیارت و استفاده از حال و هوای معنویت صحن های حرم ، از سایر مکان های تفریحی ، گردشگری مشهد هم نیز دیدن بفرمایید.

شهر مشهد به سبب وجود حرم وجایگاه مهم آن در طول تاریخ ، مملو از مکان های تاریخی است. اگر علاقمند به مکان های تاریخی هستید حتما زمان مناسبی از تور خود را به دیدن این مکان های اختصاص دهید.

 • آرامگاه فردوسی
 • آرامگاه نادر شاه اقشار (باغ موزه نادری)
 • آرامگاه پیرپالاندوز
 • بقعه هارونیه
 • برج میل اخنگان
 • مدرسه پریزاد
 • خانه داروغه
 • خانه ملک
 • خانه توکلی مشهد
 • خانه اردکانی
 • خانه پیشه وران
 • خانه کوزه کنانی مشهد
 • نیشابور ، همسایه ی تاریخی مشهد ( مقبره خیام ، آرامگاه عطار )

اگر به طبیعت و طبیعت گردی علاقمند هستید ییلاقات طرقبه ، شاندیر و طبیعت های پیرامون مشهد را از دست ندهید.

 • بافت طبیعی طرقبه ( صنایع دستی طرقبه)
 • شاندیز ( مهد غذاهای خوشمزه)
 • روستای کنگ کهن
 • طبیعت گردی در جاغرق
 • کمر مقبولا طرقبه
 • پارک جنگلی وکیل آباد
 • تله کابین چالیدره
 • روستای نغندر
 • روستای ابرده شاندیز
 • روستای زشک شاندیز
 • قله زو ( بام مشهد)
 • جاذبه های طبیعی نیشابور
 • آبشار اخلمد
 • پیست اسکی شیرباد
 • سد کارده
 • سد چالیدره
 • غار مغان
 • آبشار ارتکند
 • دره ی آل

مراکز تفریحی و شهر بازی ها

 • باغ پرندگان
 • آکواریوم شهر دریای مشهد
 • باغ وحش وکیل آباد
 • موزه علوم زمین
 • باغ گل ها
 • پاراموتور شاندیز
 • تونل باد صبا
 • پاتیناژ پدیده شاندیز
 • پینت بال هتل ثامن
 • هلیوم پارک
 • پارک های آبی (موج های آبی ، موج های خروشان ، ایرانیان)
 • شهر بازی ها
 • شهربازی پارک ملت
 • اکسون 17 شهریور
 • شهربازی ویلاژ توریست
 • کارالند آرمیتاژ

مراکز خرید

 • پروما
 • الماس شرق
 • وصال
 • آرمیتاژ
 • ویلاژ توریست
 • 17 شهریور
 • کیان سنتر
 • برج آلتون
 • زیست خاور

 

 • چرا سفر به مشهد با تور هوایی بهتر

 • است؟

از جمله دلایلی که سفر با هواپیما را به شما پیشنهاد می کنیم این است که زمان کمتری از تور خود را در مسیر میگذرانید و زمان بیشتری برای زیارت وگشت و گذار در مشهد خواهید داشت.

با توجه به بازه زمانی پرواز تهران مشهد که نهایتا یک ساعت و نیم است خستگی سفر به حداقل میرسد.

امنیت سفر با هواپیما به مراتب بیشتر از سفر های زمینی است.

امکانات و خدماتي که شما در هواپيما دريافت مي کنيد، بسيار بهتر از ديگر موارد مي باشد

شايد باورش سخت باشد اما هواپيما در مقايسه با ديگر وسايل نقليه، از امنيت بسيار بيشتري برخوردار است

در اولويت بودن رضايت مسافران در انواع سفرهاي هوايي

سرويس بهداشتي هواپيما در مقايسه با وسايل ديگر، به مراتب تميزتر است

در نهايت، اگر از تور زيارتي ، سياحتي مشهد با هواپيما استفاده کنيد، بدون شک يک سفر فوق العاده را تجربه خواهيد کرد. يک نکته بسيار مهم ديگر اين است که شما با هر بودجه اي که در مدنظر داشته باشيد، مي توانيد از شرکت هاي هواپيمايي متفاوت استفاده کنيد. اين يکي از اصلي ترين دلايلي است که بيشتر افراد براي سفر به مشهد، از هواپيما استفاده مي کنند

 

 

 • آب و هوای مشهد چگونه است؟

در فصل بهار شاهد آب و هوای بسیار معتدل و مرطوب هستیم که گاها در ایام اولیه فصل ( نوروز ) هوا کمی سرد می شود. مسافران تهرانی عزیزی که در ایام نوروز قصد سفر به مشهد را دارند بهتر است لباس گرم همراه خود داشته باشند.

با شروع فصل تابستان هوا به مراتب گرم تر می شود و گاهی به 40 درجه سانتی گراد میرسد. اگر آب و هوای گرم برای شما آزاردهنده است بهتر است زمان دیگری را برای سفر انتخاب کنید ، با این حال در این روز های گرم تابستانی می توانید در صحن های خنک امام رضا (ع)  زیارت داشته باشید و علاوه بر زیارت می توانید از مکان های گردشگری شهر نیز لذت ببرید.

مشهد در فصل پاییز زمان بسیار خوبی برای سفر پایتخت نشینان به مشهد است که می توانید از آب و هوای خنک و خلوتی شهر مشهد لذت ببرید.

با توجه به اقلیم آب و هوایی مشهد ، در فصل زمستان هوای سرد و نسبتا خشکی خواهیم داشت ، به زائران و گردشگران تهرانی پیشنهاد می شود که حتما لباس گرم به همراه داشته باشند.

لیست انواع تور های مشهد

لیست تور های پیشنهادی

لیست انواع تور کیش

لیست انواع تور های قشم

لیست انواع تور های اصفهان

لیست انواع تور شیراز

دکمه بازگشت به بالا