گردونه شانس گردشگری معین درباری

کار با گردونه شانس ام دی سفر خیلی راحته فقط

روی دکمه پایین صفحه بچرخون کلیک کن و برنده جایزه های متنوع ام دی سفر باش !

بعد از اینکه جایزه مشخص شد تو حساب کاربری تون اضافه میشه